Πεδίο εφαρμογών μας

Αρχιτεκτονική

an image

Yποστήριξη σε θέματα ανάλυσης, σχεδίασης και εφαρμογής νέων αρχιτεκτονικών και προδιαγραφών μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε επίπεδο λογισμικού και εξοπλισμού.

Προγραμματισμός

an image

Ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,
εφαρμογών Διαδικτύου και ένα ευρύ σύνολο εφαρμογών αυτοματισμού (SW και HW).

Εφαρμογές

an image

Περιγραφή Εφαρμογών όπως:
τηλεχειρισμοί GSM,
συναγερμοί GSM,
εφαρμογές πρόσβασης και ασφάλειας μέσω κινητού,
εφαρμογές διαχείρισης στόλου μέσω συσκευών εντοπισμού (GPS/GSM).

M2M Communication by TELITΕπικοινωνία
Αθήνα - Αχαρναί
Email: apa02gr@yahoo.gr

Phone: (+30) 6955-603531
Εφαρμογές Android
Η τεχνογνωσία μας σε θέματα εφαρμογών (τηλεχειρισμοί, συστήματα ασφαλείας, δίκτυα αισθητήρων κ.α.) που υποστηρίζονται πλήρως από εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android.
Βάση της εμπειρίας που διαθέτουμε σε εφαρμογές Android που καλύπτουν την πλειονότητα των αναγκών διαχείρισης, ελέγχου και παραμετροποίησης συστημάτων μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.
Επιπλέον, αναπτύσεται τεχνογνωσία σε ειδικές εφαρμογές προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες του χρήστη.
Περισσότερα εδώ.
Συνεργάτες
CINTERION is the key player in cellular machine-to-machine (M2M) communication. It is a reliable partner with a long track record of high quality products and comprehensive industry know-how.
With the broadest product portfolio from GSM to HSPA CINTERION delivers reliable communication for fields like automotive, metering, e-health, e-payment, industrial computing, remote maintenance & control and environmental monitoring.

More...[PDF]