Συσκευή GSM Τηλεχειρισμού / Τηλειδοποίησης

Συσκευή GSM τηλεχειρισμού 1 ή 2 εξόδων και 1 ή 2 εισόδων για ειδοποίηση συμβάντων/σηματοδοσίας στο κινητό τηλέφωνο.

Περιγραφή και χαρακτηριστικά

Η συσκευή GSM τηλεχειρισμού / τηλεειδοποίησης μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 2 εξόδους για τον απομακρυσμένο έλεγχο διαφόρων συσκευών από το κινητό σας τηλέφωνο και μέχρι 2 εισόδους για την ειδοποίηση συμβάντων στο κινητό σας τηλέφωνο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μικρή συσκευή, εύκολη στη χρήση και τη συνδεσμολογία.
Τροφοδοσία 12V DC από μπαταρία ή εξωτερικό τροφοδοτικό τύπου pack.
Ρελέ εξόδου 230V/5A.
Συμβατή με όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και όλες τις SIM κάρτες.
Διαστάσεις πλακέτας (5.5x10)cm.
Κατανάλωση: Αναμονή (24mA), κλήση (500mA).
1 ή 2 εισόδους για ειδοποίηση συμβάντων στο κινητό τηλέφωνο.
1 ή 2 εξόδους για τηλεχειρισμό συσκευών από το κινητό τηλέφωνο.

Τηλεχειρισμός Συσκευής

Η λειτουργία της συσκευής ως τηλεχειρισμός είναι πολύ απλή.

1 Έξοδος.

Ο χρήστης καλεί με το κινητό του τηλέφωνο, το νούμερο της SIM κάρτας που υπάρχει μέσα στη συσκευή.
Η συσκευή αναγνωρίζει το νούμερο του χρήστη και τερματίζει την κλήση (ώστε να μην χρεωθεί).
Η συσκευή ενεργοποιεί την έξοδο μέσω ενός relay και στέλνει μήνυμα στο χρήστη "ON".
Εάν ο χρήστης καλέσει ξανά το νούμερο της SIM κάρτας που υπάρχει μέσα στη συσκευή τότε θα εκτελέσει τα ίδια (δηλαδή αναγνώριση του αριθμού του χρήστη και τερματισμός της κλήσης) με τη διαφορά ότι θα απενεργοποιήσει την έξοδό του και θα στείλει μήνυμα στον χρήστη "OFF".

2 Έξοδοι.

Η πρώτη έξοδος ελέγχεται με αναπάντητες κλήσεις από τον χρήστη όπως περιγράφεται και πιο πάνω.
Η δεύτερη έξοδος ελέγχεται με SMS από τον χρήστη. Ο χρήστης στέλνει συγκεκριμένο SMS για να ενεργοποιηθεί (η δεύτερη έξοδος) και άλλο SMS για να (επενεργοποιηθεί η δεύτερη έξοδος) του ρελέ.
Αντοίστιχα με SMS μπορεί να ελεχθεί και η πρώτη έξοδος όπως επίσης με SMS μπορούν να ελεγχθούν και οι δύο έξοδοι μαζί. Δηλαδή μπορεί να αποσταλεί ένα SMS που να ορίζει την κατάσταση και των 2 ρελέ.

Πλεονεκτήματα του Τηλεχειρισμού.

Αρκεί μια απλή κλήση του χρήστη προς το νούμερο της συσκευής προκειμένου να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την πρώτη έξοδό του.
Στην περίπτωση των 2 εξόδων αρκεί ένα απλό SMS του χρήστη προς το νούμερο της συσκευής για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει ανεξάρτητα τις 2 εξόδους (ρελέ) της συσκευής.
Δεν απαιτεί από τον χρήστη να συντάξει πολύπλοκα και χρονοβόρα SMS.
Η συσκευή αναγνωρίζει το νούμερο του χρήστη και εκτελεί εντολές μόνο σε αυτό το νούμερο.
Η συσκευή ΔΕΝ χρεώνει τον χρήστη, αφού μετά την αναγνώριση του αριθμού του τερματίζει την κλήση.
Αποστολή SMS από τη συσκευή προς το χρήστη με την κατάσταση των εξόδων του (SMS Ρελέ 1=ON / Ρελέ2=OFF).
Δυνατότητα τηλεχειρισμού από οποιαδήποτε απόσταση ακόμα και από εκτός Ελλάδος.
Άμεσος τηλεχειρισμός.

Τηλεειδοποίηση Συμβάντων στο κινητό τηλέφωνο

Η λειτουργία της συσκευής ως τηλεειδοποίηση είναι πολύ απλή.

Κάθε φορά που ενεργοποιείται η πρώτη ή η δεύτερη είσοδος της συσκευής τότε αυτή ειδοποιεί τον χρήστη για το συμβάν.
Η ειδοποίηση του χρήστη για το συμβάν μπορεί να γίνει με SMS ή αναπάντητες κλήσεις ή και τα δύο μαζί.
Η συσκευή μπορεί να ειδοποιήσει τον χρήστη και για τις δύο καταστάσεις ενός συμβάντος (πχ. Alarm ON/ Alarm OFF, Power OFF/Power ON).

Πλεονεκτήματα Ειδοποίησης Συμβάντων στο Κινητό σας Τηλέφωνο.

Η είσοδος της συσκευής ενεργοποιείται είτε με Normaly Open είτε με Normaly Closed διακόπτη.
Η είσοδος της συσκευής μπορεί ακόμη να ενεργοποιηθεί και με την έξοδο συναγερμού (12V pager).
Δυνατότητα ειδοποίησης ενός συμβάντος με αναπάντητες κλήσεις και SMS για σίγουρη ενημέρωση του χρήστη (ακόμα και όταν βρίσκεται εκτός δικτύου) και ανεξάρτητα της συμφόρησης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Η συσκευή ΔΕΝ χρεώνεται για την ειδοποίηση του χρήστη παρά μόνο ένα SMS.
Άμεση ειδοποίηση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της εισόδου της συσκευής.

Εφαρμογές συσκευής

Ενδεικτικές εφαρμογές τηλεχειρισμού.

Θέρμανση χώρων. Για οδηγίες πατήστε εδώ
Εσωτερικού / εξωτερικού φωτισμού.
Αυτόματο πότισμα.
Θέρμανση νερού.
Συναγερμού.
Γεννητριών Ρεύματος.
Καυστήρων.
Τροφοδοσία ρεύματος ή καυσίμου.
Εφεδρικών συσκευών (γεννήτριες, πομπούς, PC servers, routers).

Ενδεικτικές εφαρμογές τηλεειδοποίησης.

Συναγερμού.
Διακοπής ρεύματος.
Χαμηλής στάθμης υγρών.
Σηματοδοσίας (σε ασανσέρ, αυτόματους πωλητές κ.α).
Διαρροής νερού.
Υψηλής / Χαμηλής Θερμοκρασίας.

Youtube Demo Video


Επικοινωνία
Αθήνα - Αχαρναί
Email: apa02gr@yahoo.gr

Phone: (+30) 6955-603531
Εφαρμογές Android
Η τεχνογνωσία μας σε θέματα εφαρμογών (τηλεχειρισμοί, συστήματα ασφαλείας, δίκτυα αισθητήρων κ.α.) που υποστηρίζονται πλήρως από εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android.
Βάση της εμπειρίας που διαθέτουμε σε εφαρμογές Android που καλύπτουν την πλειονότητα των αναγκών διαχείρισης, ελέγχου και παραμετροποίησης συστημάτων μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.
Επιπλέον, αναπτύσεται τεχνογνωσία σε ειδικές εφαρμογές προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες του χρήστη.
Περισσότερα εδώ.
Συνεργάτες
CINTERION is the key player in cellular machine-to-machine (M2M) communication. It is a reliable partner with a long track record of high quality products and comprehensive industry know-how.
With the broadest product portfolio from GSM to HSPA CINTERION delivers reliable communication for fields like automotive, metering, e-health, e-payment, industrial computing, remote maintenance & control and environmental monitoring.

More...[PDF]